Fremmedspråk/arbeidslivsfag

Elevene på 8.trinn kan velge mellom tysk og spansk som fremmedspråk, eller ha faget arbeidslivsfag. 

Fremmedspråk/arbeidslivsfag er et obligatorisk fag, og elevene skal ha vurdering med karakter.  Undervisningen går over tre år.

Elevene skal ved slutten av 10. trinn ha en standpunktkarakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen på linje med de andre obligatoriske fagene.

Mer informasjon om arbeidslivsfag finner du her: https://www.udir.no/kl06/ARB1-02

Sist endret: 07.08.2020