Fagplaner

Dette skoleåret innføres det nye læreplanverket Fagfornyelsen i hele Norge. 

Tanken med nye læreplan er blant annet å redusere antall kompetansemål i fag og gi lærere og elever tid til å fordype seg i og på tvers av fag, med fokus på kjerneelementene i fagene. For oss på Kråkstad og Skotbu skoler betyr dette at vi tenker annerledes rundt fagene og fagplanene.

Vi jobber nå med å lage temaplaner som er flerfaglige og som oppfyller den nye læreplanens intensjon om å se fag og kompetanse i sammenheng, for å bedre kunne motivere og ruste elevene til å møte en kompleks verden, der ting endrer seg fort.

Disse nye fagplanene vil prøves ut og bli justert gjennom skoleåret, og helt ferdige og evaluerte årsplaner vil foreligge for skoleåret 2021-2022. 

Sist endret: 07.08.2020