Aktivitetsgrupper

Matgruppe: Voksne og barn lager god og sunn mat til de andre på SFO. Vi lager forskjellige retter, litt etter årstid, Viktig å lære om forskjellige matvarer og matprodukter.

Natur-/lese-/spillegruppe: Vi følger med i hva som skjer i naturen til de forskjellige årstidene. Vi spiller spill, hører på lydbøker og ser i bøker. Vi tegner/ maler og farger forskjellig fra naturen.

Fysisk aktivitet: Elever og voksne er ofte i gymsalen med forskjellige ballspill, eller andre fysiske aktiviteter. Vi går turer i nærmiljøet for å bli kjent. 

Vi tilbyr også forming og kreativ gruppe.

Elevene er i samme gruppe i fire uker, så bytter vi grupper slik at alle skal få være i alle grupper. SFO har tre grupper, på tvers av alder og klasser. Vi tar hensyn til hvem elevene trives- og fungerer bra sammen med. Vi har som mål og være mye ute på SFO der vi har ulike aktiviteter, avhengig av årstidene.