SFO på Follo barne- og ungdomsskole skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig skolefritidstilbud før og etter skoletid. På FBU gis tilbudet til alle barn i 1.- 10. årstrinn.

For å søke plass, endre plass eller si opp plass i SFO bruker du Foreldreportalen.

Elevene kan være på SFO 3 - 5 dager pr uke, og følger Nordre Follo kommunes vedtekter  for SFO. 

SFO sine åpningstider er fra 07:15 til 17:00 (mandag - fredag).

Har du behov for å snakke med noen på SFO, kan du ringe direkte på tlf. 64 91 39 60.

 

Sist endret: 10.02.2020