Ordensregler

Kort fortalt

  • Det kommer en ny forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Nordre Follo kommune. Forskriften skal vedtas politisk i løpet av våren 2020. 
  • Skolene lager egne rutiner for samvær og trivsel på bakgrunn av kommunal forskrift om ordensreglement og gjeldende lovverk.

Inntil vi har en felles forskrift, gjelder nåværende forskrifter om ordensreglement for Oppegård og Ski.

 

Her finner du forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Ski.