Brukerrådet

Brukerrådet

Det er et politisk vedtak (tidligere Ski kommune) om at brukerrådet erstatter samarbeidsutvalget(SU). Brukerrådet fungerer også som skolemiljøutvalg. Rådet består av foreldre, lærere, andre ansatte, rektor og elever. En gang i året skal det avholdes et dialogmøte i virksomheten med brukerrådet og politikere. Vi henviser videre til Opplæringsloven § 11

Referater

SU og SMU 19.5.21.pdf

Referat SU og SMU 22.1.20