Elevrådet

I elevrådet kan elevene arbeide for at klassen har det bra og være med på å lage en bedre skole.

Elevrådet har minimum ett møte i måneden. På elevrådsmøtene tar vi opp saker som handler om elevene og skolen. Det møter to representanter fra hver klasse på ungdomstrinnet. Det vil både være saker som gjelder hvert år ved skolen og innspill til barn og unges kommunestyre. I tillegg arbeides det med ulike saker som kommer fra klassene.

Elevrådsleder har egne møter med kontaktlærer for elevrådet, utenom elevrådsmøtene. Hele elevrådet møter også i skolens brukerråd.

Elevrådsleder 2020/2021 er Sandra Kristin Strand, og elevrådslærer er Charlott Hasfjord.