Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: 

Lotta Lauvås Pettersen Tlf. 96945049

LottaLauvas.Pettersson@nordrefollo.kommune.no

Tilstede torsdag kl. 08.30-15.00

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle elever på Follo Barne og Ungdomsskole. Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Skolehelsetjenesten følger et helseprogram for ulike trinn/grupper i grunnskolen, dette programmet er tilpasset på Follo Barne- og ungdomsskole. Tjenesten er gratis.

Helseprogram på FBU: Samarbeid ved undervisning av pubertet, hygiene, kosthold/ernæring, vold og seksuelle overgrep. Foreldreveiledning.

Skolehelsetjenesten vaksinerer etter barnevaksinasjonsprogrammet:

7-8 år: difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt

11-12 år: MMR (meslinger/kusma/røde hunder)

12-13 år: HPV-vaksine, vaksine for å forebygge livmorhalskreft forårsaket av HPV virus

15-16 år: difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/nar-far-barnet-ditt-tilbud-om-de-ulike-vaksinene/