Plass ved FBU

Hvordan få plass ved FBU?

For å få elevplass ved Follo barne- og ungdomsskole må man bo i en av Follokommunene (Nordre Follo Kommune, Ås, Vestby, Enebakk, Frogn eller Nesodden). Det er hjemkommunen til eleven som fatter vedtak om plass ved skolen. Søknad om plass må sendes hjemkommunen. Lokal PPT vurderer om denne skolen er et tilbud for eleven.

Elevene kan benytte SFO ved skolen fra 1.-10.klasse. Før man søker plass via Foreldreportalen, må hjemkommunen ha godkjent SFO-plass ved FBU. Dette fordi det er en kommunal andel for denne SFO-plassen. 

Alle elever ved skolen har rett til spesialskyss.

Sist endret: 10.02.2020