Fysioterapi

1. september startet Anders Nærby som fysioterapeut på FBU. Anders vil ha en 50 % fast stilling knyttet til skolen og vil være på skolen mandager, tirsdager og 08:00-11:30 på onsdager. Anders er utdannet barnefysioterapeut og jobber også som fysioterapeut for barn og unge i Nordre Follo kommune. I oppstarten vil mye av tiden brukes til å kartlegge fysioterapibehovet hos elevgruppen på skolen og ta imot nye henvendelser, både gjennom kontakt med de kommunale fysioterapitjenestene og foreldre. Dersom du har et barn som har fysioterapitilbud i dag (kommunal eller privat) ønsker Anders å komme i kontakt med deg som foreldre for å kartlegge omfang og behov. Anders kan kontaktes på telefon: 45 72 44 39 eller gjennom nytt digitalt henvisningsskjema som ligger tilgjengelig her: Henvisningsskjema fysioterapi

Ekstra informasjon: Det er fritt behandlingsvalg og man er ikke forpliktet til å bruke fysioterapeuten på skolen, men ved at vi nå har ansatt en fysioterapeut på skolen vil det bli mindre muligheter for å få behandling av andre terapeuter på skolen.