Follo barne- og ungdomsskole

Follo barne- og ungdomsskole (FBU) er en skole for elever med store, sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. 

Skolen har 54 ansatte, hvorav 27 er pedagoger, 22 er fagarbeidere og 5 er i administrasjonen.

Skolen ligger bak Haugjordet ungdomsskole, ca 10 minutters gangavstand fra Vevelstad stasjon.