Vurdering

Vurdering med og uten karakter

Alle elever har rett på vurdering underveis i sitt læringsarbeid.

Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning og fritas som hovedregel fra vurdering med karakter.

Les mer på utdanningsdirektoratets sider.

Sist endret: 10.02.2020