Valgfag

Skolen tilbyr følgende valgfag:
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Produksjon for scene
  • Design og redesign
  • Utvikling av produkter og tjenester
  • Medier og kommunikasjon
  • Friluftsliv

Sist endret: 06.08.2021