Planer og strategier

Kort fortalt

Temaplaner og strategier som grunnlag for administrative og politiske vedtak. 

Visuell profil

Profilprogrammet for Nordre Follo kommune skal sikre at innbyggere, ansatte og andre som kommer i kontakt med kommunen forholder seg til en visuell identitet.

Programmet skal sørge for effektiv kommunikasjon og et enhetlig utseende på alt materiell - fra brev, brosjyrer og plakater til digitale kommunikasjonskanaler og skilt.

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for Nordre Follo kommune ble vedtatt av Fellesnemnda våren 2018. Kommunen er opptatt av å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Kontakt oss  

Nordre Follo kommune
Telefon: 02178