Valget 2023

Kort fortalt

 • I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • Valgdagene i Nordre Follo er 10. og 11. september.
 • Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.

Ønsker dere å stille liste til valget?  

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen innen 31. mars klokken 12.

Merk at listeforslaget må være mottatt av kommunen eller fylkeskommunen innen fristen.

Elektronisk listeforslag eller listeforslag på papir

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Ønsker dere å levere listeforslag på papir ber vi dere bruke malene opprettet av Valgdirektoratet.

Du kan lese alt om krav til listeforslag på valgdirektoratets nettside:

Listeforslag på papir skal leveres på rådhuset i Nordre Follo, Postboks 3010 – 1402 Ski

Levering av listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokken 12.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Finn maler for listeforslag og les alt om listeforslagene på valgdirektoratets nettside.

Listeforslag Miljøpartiet De Grønne (levert 25.1.23)

1. Marthe Arnesen, født 1982 (Ski)
2. Sturla Naas Johansen, født 1975 (Kolbotn)
3. Marina Birgitte Heyerdahl, født 1964 (Siggerud)
4. John Todd-Kvam, født 1980 (Ski)
5. Mariya Simon, født 1985 (Myrvoll)
6. Jens Petter Grini Pedersen, født 1992 (Ski)
7. Lene Elisabeth Eide, født 1996 (Kolbotn)
8. Thomas Jahren, født 1987 (Ski)
9. Lorelou Jardins, født 1983 (Oppegård)
10. Nahuel Polesel, født 1976 (Kråkstad)
11. Mari Kvam, født 1986 (Ski)
12. Ola Edman, født 1977 (Oppegård)
13. Froukje Maria Platjouw, født 1983 (Oppegård)
14. Frode Lunde, født 1956 (Ski)
15. Rebekka Alette Skar, født 1988 (Svartskog)
16. Eivind Trondsen, født 1966 (Kolbotn)
17. Ruth Baumberger, født 1955 (Siggerud)
18. Anders Bø, født 1984 (Ski)
19. Vilma Rubi Gavilanes, født 1962 (Langhus)
20. Aksel Georg Roksti, født 1946 (Ski)
21. Ingrid Kalstad-Sjødalstrand, født 1963 (Svartskog)
22. Svein Johan Reid, født 1970 (Kolbotn)
23. Anette Seip, født 1986 (Ski)
24. Jon Ragne Bolstad, født 1972 (Tårnåsen)
25. Cato Symrebu, født 1976 (Langhus)
26. Ingrid Marie Nissen, født 1965 (Kolbotn)
27. Robert Mood, født 1958 (Kolbotn)
28. Eli Symrebu, født 1977 (Langhus)
29. Kristian Kallevik, født 1979 (Siggerud)
30. Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, født 1973 (Svartskog)
31. Hans Martin Enger, født 1981 (Sofiemyr)

Listeforslag Pensjonistpartiet (levert 13.1.23)

1. Kjell Johan Johansen (Kråkstad)
2. Arild Jahren (Langhus)
3. Tønnes Næss Tønnesen (Langhus)
4. Turid Øidne Johansen (Langhus)
5. Jens M. Gjølberg (Kråkstad)
6. Kari Rognstad (Ski)
7. Alf Chr. Aadahl (Ski)
8. Unnin Karikoski (Ski)
9. Jan Normann Myrvold (Ski)
10. Aud G. Kristiansen (Ski)
11. Erik K. Olsen (Ski)
12. Finn Johansen (Ski)
13. Øivind Johannessen (Ski)
14. Helge G. Aschem (Kråkstad)
15. Jutta Nygård (Ski)
16. Karl M. Johnsen (Ski)
17. Lillian Askeland Strømsæther (Kråkstad)
18. Anders Oterholm (Kråkstad)
19. Olav Moi (Ski)
20. Halvor Skjelbred (Langhus)
21. Bjørn Ove Olsen (Kolbotn)
22. Lill Berit Faugli (Oppegård)
23. Kim Rene Johannessen (Siggerud)
24. Jan-Erik Evensen (Langhus)
25. Gunnar B. Vegsgaard (Ski)

Personer med navn i halvfet skrift er kandidater som skal ha stemmetillegg

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

 • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av 2023, og som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. 
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke være folkeregistrert som bosatt i Norge.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. 
 • Nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finland) som er blitt ført i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. 
 • Alle velgere må fylle 18 år innen utgangen av 2023.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 • Velgeren kan ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Mer informasjon

Se valgdirektoratets nettside