Valget 2021

Kort fortalt

 • I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.
 • Valgdagen er 13. september, men kommunestyret har vedtatt at Nordre Follo skal ha to valgdager, så valglokalene åpner 12. september.
 • Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men det vil være mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli (også kalt tidligstemming).

Forhåndsstemming

1. Mottak av tidlige forhåndsstemmer (tidligstemmer) til begge valg starter 1. juli 2021 i Nordre Follo rådhus og på biblioteket i Kolben kulturhus.  

2. Mottak av forhåndsstemmer til begge valg skjer i

 • Nordre Follo rådhus fra 10. august til 10. september,
  kl. 08.00-15.30.
 • Kolben kulturhus, foajéen, fra 10. august til
  10. september, kl. 08.00-15.30.
 • Langhuset, fra 30. august til 9. september, kl. 15.30-20.00.
 • Utvidet åpningstid fra 30. august til 9. september: Nordre Follo rådhus og Kolben kulturhus, kl. 08.00-20.00.

3. Det foretas forhåndsstemming til begge valg på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner med tilliggende omsorgsboliger.

4. Ambulerende stemmegivning gjennomføres til begge valg i henhold valgforskriften. Det blir annonsert en frist for å melde inn behov.

5. Valgstyrets leder vurderer i samråd med kommunedirektøren om det er behov for utvidede åpningstider med bakgrunn i smittesituasjonen (Covid-19) i kommunen.

Forhåndsstemming på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner:

 • Kråkstadtunet
 • Langhus bo- og servicesenter
 • Solborg bo- og aktivitetssenter
 • Finstadtunet
 • Bjørkås sykehjem
 • Høyås bo- og rehabiliteringssenter
 • Greverud sykehjem
 • Toppenhaug eldresenter
 • Kolbotn omsorgsboliger, Edv. Griegsvei

Tidspunkt avklares med hver enkelt institusjon.  

Åpningstider på valgtinget

 1. Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 2. Mandag 13. september kl. 10.00 – 21.00  

Stemmekretser på valgdagene 12. og 13. september

Stortingsvalget 2021 gjennomføres i følgende kretser:

 • 0001      Hebekk, Hebekk skole
 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0003      Siggerud, Siggerudhallen
 • 0004      Langhus, Langhus skole
 • 0005      Kråkstad, Kråkstadhallen
 • 0006      Finstad, Finstad skole
 • 0007      Vevelstad, Vevelstadåsen skole
 • 0008      Bøleråsen, Bøleråsen skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben
 • 0010      Hellerasten, Hellerasten skole
 • 0011      Sofiemyr, Sofiemyr skole
 • 0012      Greverud, Østre Greverud idrettshall

Sametingsvalget 2021 holdes i følgende kretser:

 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben  

Hvor kan du stemme? 

På valgdagene kan du stemme til stortingsvalget i hvilken krets du vil. Til sametingsvalget kan du kun stemme på Kontra og Kolbotn på valgdagene. 

Ønsker du å forhåndsstemme kan du stemme til begge valg på alle forhåndsstemmestedene.      

Vil du være valgmedarbeider? 

Vi vil også i år ha bruk for valgmedarbeidere. Les mer om arbeidsoppgaver og betingelser og søk om å være med på et viktig og spennende arbeid.  

Vil du være valgmedarbeider i 2021?

Mer informasjon

Se valg.no