Smittevern

Kort fortalt

Kommunen skal: 

  • ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer i kommunen 
  • drive opplysning om smittsomme sykdommer og gir råd og veiledning om forebygging
  • sørge for at nødvendige tiltak blir satt i verk

Covid-19 pandemien har vist at smittevern er et svært viktig område for å trygge befolkningens liv og helse.

Smittevernloven pålegger kommunen en rekke oppgaver innen smittevern, som å:

  • skaffe seg oversikt over smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen
  • drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges
  • sørge for at nødvendige forebyggende tiltak blir satt i verk

Smittevernplan

Smittevernplan for Nordre Follo kommune beskriver ansvarsforhold og myndighet i smittevernarbeidet, og gir en oversikt over hvordan kommunen jobber med smittevern.

Planen gir også en oversikt over forekomst av smittsomme sykdommer i kommunen og peker på viktige innsatsområder innen smittevernarbeidet.

Smittevernplanen ble politisk vedtatt 25. oktober 2022. Smittvernplan Nordre Follo kommune 

Vaksinasjon og tuberkulose

Se informasjon på helsetjenestens nettside