Faktura til kommunen

Fakturaer for varer og tjenester som leveres i 2020 må stiles til Nordre Follo kommune, og fakturaen må være datert etter 1. januar 2020.

Nordre Follo kommune krever fakturaer i EHF-format. ELMA-nummer til Nordre Follo kommune er kommunens organisasjonsnummer: 922 092 648.

Fakturaadresse er Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

De som bestiller varer og tjenester, skal oppgi et 6- eller 7-sifret ansvarsnummer ved bestilling. Dette nummert skal påføres fakturaen under «Deres referanse».

Leverandører som ikke får opprettet ELMA før faktura må sendes ut, kan unntaksvis bruke faktura@nordrefollo.kommune.no til dette er på plass.

Faktura fra kommunen

Nordre Follo kommune innfører ny rutine for distribusjon av fakturaer. Digitale fakturaer gjør det enklere for deg og for kommunen som avsender. 

Her finner du mer informasjon om faktura fra kommunen.   

Sist endret: 12.06.2020