Økonomi- og handlingsplan

Kort fortalt

Økonomi- og handlingsplan for 2022-2025.

Tidligere kalt strategi- og handlingsplan.

Økonomi- og handlingsplan 2022–2025

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 ble vedtatt av kommunestyret 15. desember 2021.

Les økonomi- og handlingsplanen her.  

Strategi og handlingsplan 2021–2024

Strategi og handlingsplan for 2021–2024 ble vedtatt av kommunestyret 17. desember 2020. 

Strategi og handlingsplan for 2021–2024

Strategi og handlingsplan 2020–2023

Strategi og handlingsplan for 2020–2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.

Strategi og handlingsplan for Nordre Follo 2020–2023

Andre relevante dokumenter 

Økonomianalyse av Nordre Follo kommune