Strategi og handlingsplan

Kort fortalt

Strategi og handlingsplaner.

Strategi og handlingsplan 2020–2023

Strategi og handlingsplan for 2020–2023 ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 12. desember 2019.

Strategi og handlingsplan 2021–2024

Rådmannen la frem sitt forslag til Strategi og handlingsplan for 2021–2024, 23. oktober 2020. 

Kommunestyret skal vedta endelig plan og budsjett i sitt møte 17.12.2020. 

Rådmannens forslag til SHP 2021–2024

Andre relevante dokumenter 

Økonomianalyse av Nordre Follo kommune