Spørsmål om tertialrapport, LDIP og mål- og rammesak

Folkevalgte kan sende inn spørsmål til 1. tertialrapportering 2022, Rammesak 2023-2026 og LDIP 2023-2042.

Spørsmål og svar publiseres fortløpende her