Økonomianalyse for 2020

Agenda Kaupang har laget en analyserapport der Nordre Follo sammenlignes med andre kommuner når det gjelder finanser, tjenestekvalitet og kostnader.

Les hele rapporten (pdf).