Om behovsanalyser 2021

Norske kommuner står foran store utfordringer i årene fremover som følge av globale og nasjonale trender og dermed endringer i overføringer fra staten. Nordre Follo kommune reduserer de økonomiske rammene, og de aller fleste kommuner er i samme situasjon.

Ski og Oppegård kommuner hadde begge vedtatt en rekke investeringsprosjekter som nye skoler, barnehager, omsorgsbygg og idrettshaller. Nordre Follo kommune gjør en helhetlig gjennomgang av alle prosjekter med ny befolkningsprognose og behovsanalyser.

Kommunen har kartlagt behovene for investeringer i barnehage, skole, idrettsanlegg og omsorgsbygg. Kunnskapen fra analysene skal brukes som grunnlag når folkevalgte skal behandle langsiktig driftsanalyse og investeringsplan i juni 2021.

Analyser april 2021: 

Behovsanalyse barnehage (pdf)

Behovsanalyse skole (pdf)

Behovsanalyse idrett (pdf)

Behovsanalyse helse og omsorg  (pdf)