Gi dine innspill til kommunens arbeid med ny trafikksikkerhetsplan

Vi arbeider nå med å lage en trafikksikkerhetsplan for hele kommunen. Tips oss om steder i kommunen der du synes det kan bli tryggere å ferdes.

Både tidligere Oppegård kommune og tidligere Ski kommune arbeidet aktivt med trafikksikkerhet. Det fortsetter vi med i vår nye kommune, slik at innbyggerne våre skal kunne ferdes tryggest mulig uansett fremkomstmiddel.

Sikrere for elever

I arbeidet med den nye trafikksikkerhetsplanen vil det bli arbeidet spesielt med såkalte hjertesoner rundt skoler og barnehager. En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle.

Vårt arbeid med ny trafikksikkerhetsplan skjer i samarbeid med Viken fylkeskommune, politiet og Trygg trafikk. Vi sender ut egen informasjon om planarbeidet til skoler og barnehager, lag og organisasjoner og næringslivet i kommunen.

Stort engasjement for trafikksikkerhet

Vi har allerede mottatt mange forslag til trafikksikkerhetstiltak fra dere – både i 2019 og tidligere i år. Tusen takk for det! De forslagene blir tatt vare på og vil bli tatt inn i planen som nå utarbeides.

Frist for å komme med forslag i denne innspillsrunden er satt til 10. juni 2020.

Trafikksikkerhetsplanen med innkomne innspill vil bli brukt som grunnlag for en egen handlingsplan for trafikksikkerhet i Nordre Follo kommune.

Vi håper å høre fra deg som er opptatt av å komme deg trygt dit du skal, både på vegne av deg selv og dine medtrafikanter!

Hva er et trafikksikkerhetstiltak?

Aktuelle tiltak kan for eksempel være:

  • Fartsdempende tiltak med humper, innsnevringer og skilt for redusert fart
  • Andre typer skilt, for eksempel fareskilt for skolebarn
  • Bygging av ny gang- sykkelveg eller fortau
  • Nytt gatelys
  • Etablere nye fotgjengerfelt
  • Fotgjengerfelt med lysregulering
  • Varselspeil
  • Siktrydding
  • Bom eller andre typer sperringer  

Her kan du sende inn forslag til trafikksikkerhetstiltak digitalt, merke av stedet i kart og legge ved et bilde av stedet om du vil.

Du kan også sende oss forslag om trafikksikkerhetstiltak i posten. Send da brevet til:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk brevet med "Forslag til trafikksikkerhetsplan".

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Morten Sandaker i Nordre Follo kommune. Epost: morten.sandaker@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 20.05.2020