Fjerner oljeforurensning og overvåker vannkvalitet

Miljøvakta As har fra 16. juli på vegne av forurenser ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs bekken fra utslippspunktet og i Tussetjern etter oljeutslippet 3. juli.

Kommunen har avtalt med Miljøvakta at de fortløpende rapporterer funn til kommunen, og at de utleverer ukentlige rapporter med hva som har blitt gjort. Rapporten skal inneholde en kort forklaring og bilder av det utførte arbeidet, inndelt etter dag for dag.

Uke 29:

Rapport fra Miljøvakta As

Resultater fra prøvetaking i jord og vann i bekk i uke 29

Uke 30:

Ved daglig kontrollbefaring tirsdag 21. juli er det observert en død fisk i Tussetjern. Fisken vil bli sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Obduksjonsrapporten er ikke mottatt pr. 6.8.20.  

Rapport fra Miljøvakta As.

Uke 31:

Det er påvist oljefilm i bekken og oppstrøms for utslippspunktet til Regnbuen gjenvinning. Noe som indikerer at det må være forurensende kilder også høyere opp i bekkesystemet. 

Rapport fra Miljøvakta As.

Fraråder bading i Tussetjern

Kommunen følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking og befaringer.

Kommunen har tatt THC-analyse av Tussetjern, Tussebekken og Gjersjøen fra dagen hendelsen inntraff og vil fortsette inntil oljefilmen på overflaten i Tussetjern er borte. 

Ettersom de siste målinger viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder kommunen bading inntil vannprøver viser et nivå som er akseptabelt. Kommunen følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Sist endret: 06.08.2020