Besøksregler på sykehjem og omsorgsboliger

Alle våre sykehjem og omsorgsboliger er åpne for besøkende, men vi minner om at alle må følge smittevernreglene.

Det er fremdeles restriksjoner for følgende:  

 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dagene, også til regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger. 
 • Du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom. 
 • Du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

Les veilederen fra Helsedirektoratet. 

Ellers minner vi på: 

 • Avstand 1 meter.
 • Alle besøkende må skrive seg inn i besøksprotokollen. Dette gjør vi for å definere nærkontakter ved et eventuelt smitteutbrudd.
 • God håndhygiene før, under og etter besøk.
 • Vi oppfordrer til besøk ute. 
 • Ved besøk inne på institusjonene, skal besøket være på pasientens rom.
 • Besøk skal avtales dagen før, eller fredag dersom besøket foregår i helg. Det vil være noen lokale tilpasninger under dette punktet, kontakt aktuell virksomhet for mer informasjon.  
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesområdene. Du kan bruke pasient/beboers toalett. 
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser. Du må ha med eget servise.  

For å redusere smitterisikoen oppfordrer vi til at alt besøk og samvær gjøres på institusjonens område.  

Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse institusjonen du har besøkt så raskt som mulig som en del av smittesporingen. 

Hvis situasjonen endrer seg, kan besøksreglene på institusjonene endres raskt.  

Se institusjonens Facebook-side for lokale tilpasninger. 

Sist endret: 05.08.2020