Vi foreslår å oppheve to utgåtte forskrifter om hundehold

Forskriftene gjaldt for tidligere Ski og Oppegård kommuner. Har du innspill til forslaget?
hund i skogen

Foto: Nordre Follo kommune

Bakgrunn

Tidligere Ski og Oppegård kommuner hadde hver sin forskrift om hundehold. Begge er utløpt fordi de ikke ble revidert etter kommunesammenslåingen i 2020.

Vi foreslår derfor å oppheve forskrift om

  • hundehold, Ski 
  • hundehold, Oppegård

Ved å formelt oppheve utgåtte lokale forskrifter fra før 2020, blir gjeldende regelverk mer tydelig for hundeiere i Nordre Follo kommune.

Akkurat nå ser vi ikke behov for å lage en ny, felles forskrift som erstatter de utgåtte forskriftene. 

De lokale forskriftene fra tidligere Ski og Oppegård kommuner handlet om i stor grad bestemmelser som utvidet den generelle båndtvangen. Dette skulle sørge for sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

Hundeeiere i Nordre Follo kommune har uansett et ansvar for å opptre hensynsfullt, og å unngå uønskede hendelser ved å slippe løs hunden.

Aktsomhetskravet i hundeloven avhenger av omgivelsene. Vi mener derfor at hundeeiere allerede er pålagt å ha mer kontroll på hundene sine i de områdene hvor de tidligere lokale forskriftene fra Ski og Oppegård kommuner utvidet den ordinære båndtvangen.

Dokumenter

Se høringsnotatet for mer informasjon om tidligere og nåværende forskrift:

Høringsnotat om opphevelse av lokale forskrifter om hundehold (pdf)

Du kan si din mening

Hvis du har innspill til forslaget, kan du bruke dette skjemaet:

Send inn dine innspill

Frist: 2. juli 2024

Sist endret: 07.05.2024