Skal bokmål være hovedmålet på skolene våre?

Den nye opplæringsloven krever at det må stå i en forskrift hvilket hovedmål skolene skal ha. Du kan si din mening innen 24. juni.
Elever i klasserom

Foto: Adobe Stock

Bakgrunn

En ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024.  

Den nye loven krever at det må stå i en forskrift hvilket hovedmål den enkelte skole i en kommune skal ha.

Forslaget er at bokmål skal være hovedmål for alle skolene i Nordre Follo kommune.

Se utkast til ny forskrift:

Utkast til forskrift om hovedmål i skolene i Nordre Follo (pdf)

Du kan si din mening

Hvis du har innspill til forslaget, kan du bruke dette skjemaet:

Send inn dine innspill

Frist: 24. juni 2024

Forslaget er sendt ut på høring etter et politisk vedtak i utvalg for oppvekst, idrett og kultur den 16. april 2024.

Sist endret: 06.05.2024