Hvem skal bli nye meddommere?

Du kan gi innspill til formannskapets forslag innen 2. juli. Kandidatene skal være meddommere for lagmannsretten og tingretten i perioden 2025-2028.
Dommerhammer

Foto: Adobe Stock

Bakgrunn

Dagens meddommere i Follo tingrett og Eidsivating lagmannsrett avslutter sin periode den 31. desember 2024.

Nordre Follo kommune skal derfor velge nye meddommere for fire år. 

Vi skal oppnevne

  • 256 meddommere til tingretten (128 kvinner og 128 menn) 
  • 38 meddommere til lagmannsretten (19 kvinner og 19 menn)

Kandidatene

Se formannsskapets forslag til kandidater:

Forslaget inneholder nok meddommere for tingretten og lagmannsretten for menn, men for kvinner mangler det 6 meddommere for både lagmannsretten og tingretten.

Kommunedirektøren arbeider videre for å få på plass de resterende meddommerne. 

Merknader

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten.

Andre kombinasjoner kan for øvrig velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Hen kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Gi dine innspill

Du kan gi dine innspill til forslaget.

Send innspill til forslaget

Frist: 2. juli 2024

Sist endret: 11.06.2024