Det nye fortauet ved idrettsparken i Ski er ferdig

Fortauet er tilrettelagt og utformet slik at alle, uansett funksjonsevne, skal kunne ferdes trygt i området.
nytt fortau i Idrettsveien ved Ski idrettspark

Foto: Nordre Follo kommune

Vi er nå ferdige med å lage nytt fortau langs Idrettsveien ved Ski idrettspark.

Følgende arbeid har blitt gjennomført:

  • Nytt fortau langs Idrettsveien (fra Gymnasveien til Balders vei)
  • Ny avkjørsel til parkeringsplassen ved idrettsanlegget
  • Nye opprustede overvannsledninger, inkludert veisluk
  • Nye lysmaster med nye armaturer
  • Reasfaltert vei på denne strekningen, inkludert reetablering av fartshumper og opphøyd gangfelt
  • Oppmerkede p-plasserm inkludert to HC-plasser
  • Andre utbedringer av området: Vi har ryddet vegetasjon, grøftet og satt opp nye gjerder

Sist endret: 17.06.2024