Vil du bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 2025 – 2028. Send oss en søknad hvis du ønsker å bli meddommer.
Dommerhammer

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Hvis du ønsker å bli meddommer, kan du sende oss en søknad. 

Søk om å bli meddommer

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer.

Du må 

 • snakke og forstå norsk, og ellers være personlig egnet til oppgaven
 • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Nordre Follo kommune når valget blir gjennomført
 • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene

Du kan ikke være

 • fradømt stemmeretten
 • under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • dømt for visse straffbare forhold

Har du følgende type stilling, kan du ikke stille til valg:

 • stortingsrepresentant
 • dommer og ansatt ved domstolene
 • ansatt ved påtalemyndigheten og i politiet
 • ansatt og student ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokat og advokatfullmektig

Finn mer informasjon om ordningen her

Sist endret: 05.02.2024