Vi ønsker forslag til navn på de to veiene fra Boger til Pungen og Nordre Stunner

Vi vil gjerne få dine forslag til navn på de to veiene som går fra Siggerudveien ved Boger og inn til Pungen og til Nordre Stunner. Fristen er 14. april.

De to veiene markert med rød linje

Du kan komme med forslag

Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) har bestemt at de to veiene skal få egne veinavn. Du kan lese mer om det i sak 5/23 i politisk møtekalender.

Det er politikerne i utvalget som skal bestemme hva det nye navnet blir, men før det nye navnet blir bestemt ønsker vi innspill fra dere som bor i området, og fra kommunens øvrige innbyggere.  

Hvis du har et forslag til nytt veinavn, kan du sende det inn her via YPRI.

Her kan du også gi en positiv stemme hvis du liker noen av innspillene som allerede har kommet inn.  

Fristen for å komme med innspill er 14. april 2023.  

Hva er et godt veinavn?

Veinavn er en del av det lokale miljøet og den lokale historien. Veinavn er med på å styrke folks følelse av å høre til på et sted. Når nye veinavn skal vedtas, er det viktig å tenke på at de skal bli stående i generasjoner fremover. Veinavn er en del av minnet til menneskene som bor der.  

Dette bør du tenke på når du skal forslå nytt veinavn:

  • Veinavnet skal ikke kunne forveksles med andre veinavn i kommunen.
  • Det bør bygge på den lokale veinavntradisjonen.
  • Det bør passe på stedet.
  • Veinavnene i området bør være varierte.
  • Veinavnet bør ikke virke støtende eller komisk.
  • Det bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette?
Ta kontakt med saksbehandler Henriette L`Orsa Torvund på e-post henriettel'orsa.torvund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 31.03.2023