Søk midler fra fylkeskommunen til kompetanseløft

Har bedriften din behov for å gjennomføre en vesentlig omstilling? Søk Viken fylkeskommune om støtte til å finansiere opplæringskostnadene for de ansatte.
Kvinne skriver på laptop

Viken fylkeskommune har satt av om lag 45 millioner til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) for 2023. Søknader behandles fortløpende i 2023.

  • BIO-ordningen er et tilbud til alle type bedrifter i Viken, uansett størrelse og bransje.
  • Det kan søkes om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift, og inntil 75 000 kroner pr ansatt som deltar i opplæringen.

Les mer på viken.no.

Søk midler og bidra til økt integrering i arbeidslivet

Viken fylkeskommune lyser ut midler for å få flere innvandrere og flyktninger i jobb og en varig tilknytning til arbeidslivet i Viken.

Søknadsfristen er 15. mai.

Hvem kan søke om midler

Tilskuddsordningen integrering i arbeidslivet 2023 har et regionalt fokus og skal styrke integreringen av innvandrere, flyktninger og arbeidsinnvandrere i arbeids- og næringslivet.  

Følgende kan søke:

  • Kommuner, regionråd og andre offentlige organer
  • Inkubatorer, næringshager og gründermiljøer
  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører
  • Næringslivsorganisasjoner, interesseorganisasjoner og næringsforeninger
  • Bedriftsnettverk og klynger  

Les mer på viken.no.

Sist endret: 31.03.2023