Slik blir valget gjennomført

Gleder du deg til å bruke stemmeretten til høsten? Sjekk når og hvor du kan stemme.
Kvinne i valglokale

Denne høsten er det valg til kommunestyret og fylkestinget. Du har mange muligheter til å avlegge din stemme. Husk å ta med gyldig legitimasjon. 

Du kan forhåndsstemme fra 10. august

Stadig flere velger å avlegge stemmen før selve valgdagen. Ved forrige valg var det så mange som 58 prosent som forhåndsstemte. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Vi har tre faste forhåndsstemmelokaler i kommunen ved dette valget, som er åpne mellom 10. august og 8. september:

Nordre Follo rådhus i Ski, foajeen

 • 10. august – 27. august: Åpent mandag til fredag 9.00 – 15.30
 • 28. august – 8.september: Åpent mandag til fredag 9.00 – 20.00
 • Lørdag 2. og søndag 3. september kl. 12.00 – 17.00

Gamle Oppegård rådhus på Kolbotn, foajeen

 • 10. august – 27. august: Åpent mandag til fredag 9.00 – 15.30
 • Lørdag 19. og søndag 20. august kl. 12.00 - 17.00
 • 28. august – 7. september: Åpent mandag til fredag 9.00 – 20.00
 • 8. september: Åpningstiden avhenger av Postens sendefrister

Langhuset på Langhus, storsalen

 • 21. juli – 27.juli: Åpent mandag til fredag 15.30 – 20.00
 • Lørdag 26. og søndag 27. august kl. 12.00 – 17.00
 • 28. august – 7. september: Åpent mandag til fredag 9.00 – 20.00
 • 8. september: Åpningstiden avhenger av Postens sendefrister

Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjoner

Vi arrangerer også forhåndsstemming ved våre helse- og omsorgsinstitusjoner med tilliggende omsorgsboliger. Alle kan bruke disse stemmelokalene. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Følg med på kommunens valgsider når det nærmer seg for å se når vi er ved de ulike stedene. Det blir også informert om dette på institusjonene. 

 • Kråkstadtunet
 • Langhus bo- og servicesenter
 • Solborg bo- og aktivitetssenter
 • Finstadtunet
 • Høyås bo- og rehabiliteringssenter
 • Greverud sykehjem
 • Toppenhaug eldresenter
 • Kolbotn omsorgsboliger, Edv. Griegsvei 4.

Andre muligheter for å forhåndsstemme

Dersom du av medisinske grunner ikke kan oppsøke et valglokale, kan vi komme hjem til deg og ta imot stemmen din. Du må søke kommunen om dette innen 6. september 2023. Vi vil informere nærmere om dette senere.

Valgdagene 10. og 11. september

I Nordre Follo har vi to offisielle valgdager:

 • Søndag 10. september med åpningstid 14.00 - 20.00. 
 • Mandag 11. september med åpningstid 10.00 - 21.00.

Husk å ta med gyldig legitimasjon.

På valgdagen kan du bare avlegge stemme i din egen kommune, men du velger selv hvilket valglokale du vil bruke.

Før valget får du et digitalt valgkort, der vil du få informasjon om ditt nærmeste valglokale i din valgkrets.

I Nordre Follo har vi 11 valgkretser ved årets valg:

 • Hebekk, Hebekk skole
 • Kontra, Ski skole
 • Siggerud, Siggerudhallen
 • Langhus, Langhus skole
 • Kråkstad, Kråkstadhallen
 • Finstad, Finstad skole
 • Vevelstad/Bøleråsen, Langhuset
 • Kolbotn, Gamle Oppegård rådhus
 • Hellerasten, Hellerasten skole
 • Sofiemyr, Sofiemyr skole
 • Greverud, Østre Greverud idrettshall

Samtidig med valget vil den norske kirke arrangere Kirkevalget 2023. Kirken vil organisere egne valglokaler for dette valget i tilknytning til kommunens valglokaler. Kirkens medlemmer vil få egne valgkort og informasjon fra kirken rundt dette valget.

Tidligstemming 

Dersom du skal ut og reise i august og september er det mulig å benytte seg av tidligstemming. Det er åpent for alle med stemmerett. De endelige valglistene med navn vil da ikke være tilgjengelig, kun partinavn.

Den såkalte tidligstemmingen åpner 1. juli og kan gjøres ved Innbyggertorget i Nordre Follo rådhus, i den ordinære åpningstiden. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Mer om valget finner du på kommunens valgsider eller på valgdirektoratets nettside valg.no

Sist endret: 31.03.2023