Ny dose vaksine til personer over 75 år og beboere på sykehjem

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til de eldste. Du kan bestille time i Helseboka.
Eldre mann får vaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin anbefaling at de fleste eldre som har tatt fjerde dose tok den i fjor sommer og tidlig høst. Det har dermed gått flere måneder siden forrige dose.

Det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdom, og vaksinens effekt mot alvorlig sykdom avtar noe over tid.

FHI mener derfor det er grunn til å anbefale ny oppfriskningsdose til personer som er 75 år og eldre og beboere på sykehjem. En ny dose vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong.

Det bør ha gått mer enn seks måneder siden du tok forrige dose.

Bestill time

Du må bestille time til vaksinasjon via Helseboka. Vi har ikke drop-in.

Bestill time i Helseboka

Vaksinasjonen foregår i Langhuset på Langhus, Gamle Vevelstadvei 34. 

Vaksinesenteret er åpent tirsdag og onsdag kl. 8.15-15.00. Telefon 94 01 23 10. Epost: vaksinasjon@nordrefollo.kommune.no  

Viktig at du avbestiller timen

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til:

  • vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time). Vaksinesenteret er åpent tirsdag og onsdag kl. 08.15-15.00.
  • innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

 

Sist endret: 31.03.2023