Nå kan du få gratis klima- og energirådgivning

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi.
Dame får besøk av rådgiver

Frem til 31. desember 2023 kan innbyggere få gratis klima- og energirådgivning.

Du kan få:

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi.

En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. I tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

– Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggere skal kunne ta klimavennlige valg, sier miljørådgiver Anders Berggren.

Mål at vi reduserer bruken av energi

Hensikten er å motivere boligeiere til å redusere energibruken i egen bolig og ta klimavennlige valg. Dette gjøres gjennom bruk av energiportalen.no  og tilbud om digital befaring med en objektiv energirådgiver.

Du kan blant annet få råd om:

  • Lading av elbil
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installering av varmepumpe
  • Solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikilder
  • Støtteordninger fra Enova

Digital befaring med energirådgiver

Du kan avtale en gratis befaring med en energirådgiver som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpasset din boligen og egen økonomi. Et slik befaring har normalt en verdi på kr 2600,-.

Merk at dette er et begrenset tilbud. Sjekk kalenderen for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen gjør det mulig å få en objektiv nettbasert energianalyse av boligen din.

Gå til energiportalen og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Webinar om smarte klima- og energitiltak

Du kan også delta på digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger.

Det første er 28. mars kl 20-21. Gå til klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene. Her finner du også kampanjeinformasjon og aktiviteter, energitips og informasjon om kampanjen. 

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@simenergi.no.

Egen satsing mot eldre og verneverdige bygg

Viken kulturarv har en egen satsning på energirådgivning i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan du også få hjelp.

Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg.

Les mer om rådgivning for eldre og verneverdige bygg.

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder. Energieffektiviseringen bør ta hensyn til dette.

 

Sist endret: 31.03.2023