Midlertidig samlevei nord for Kirkeveien skal hete Kapellsanderveien

Navnet ble vedtatt av politikerne 21. mars.
Oversiktsbilde av vei som har fått nytt veinavn

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 21. mars at navnet på den midlertidige samleveien nord for Kirkeveien skal være Kapellsanderveien.

Du kan lese saksdokumentene her.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast at hvem som helst kan klage på vedtaket om det nye veinavnet. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valget av navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 21. april 2023. 

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn  

Sist endret: 31.03.2023