Invitasjon til åpent møte om jordvern

Hvordan skal vi bevare jordbruksarealene i Follo? Velkommen til åpent møte om strategier for jordvern i Follo.

Illustrasjonsfoto

Når: 27. april 2023 klokken 19-21
Hvor: Ås kulturhus, store sal

I Follo finner vi Norges beste jordbruksarealer. Arealene er imidlertid under sterkt press fordi dette er attraktive arealer til nye boliger, infrastruktur og næring.

Kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås har felles
utfordringer på dette området. Follo-kommunene har vedtatt å samarbeide om å utarbeide kommunale strategier for å styrke jordvernet. Hensikten med møtet er å få innspill til arbeidet fra næringsliv, institusjoner, lag, foreninger, og enkeltpersoner.

Jordvern berører alle innbyggerne i Follo på en eller annen måte. Det er viktig for:

 • lokalt næringsliv
 • lokal matproduksjon
 • natur- og artsmangfold
 • å redusere klimagassutslipp
 • å regulere vannets kretsløp
 • matsikkerhet og beredskap
 • å bevare kulturlandskapet
 • friluftsliv og folkehelse
 • lokal identitet og utvikling av lokalsamfunn

Program

 • Strategiarbeidet og ønsket resultat, ved Arne Ivar Sletnes, landbrukssjef i Follo
 • Jordvern – hvorfor er det så viktig, og hvordan kan det styrkes? ved spesialrådgiver Arne Bardalen, NIBIO, og instituttleder Kristine Lien Skog, NMBU
 • Medvirkning og engasjement – en forutsetning for en god strategi, ved rådgiver Grethe Johnsen, Ås kommune
 • Kafedialog og innspill til det videre arbeidet

Påmelding og eventuelle spørsmål:

Send påmelding innen onsdag 19. april 2023 til Kristine.Born@as.kommune.no.

Follo landbrukskontor koordinerer arbeidet, så ta kontakt direkte dit hvis du har spørsmål om arbeidet og møtet.

Del gjerne informasjon om dette møtet med andre du mener bør være med!

Sist endret: 31.03.2023