Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Nordbyveien 2

Du kan komme med innspill til forhandlingene innen 9. juni.
kart planarbeid nordbyveien 2

På vegne av Nordbyveien Eiendomsselskap AS varsler Asplan Viak at det er startet forhandlinger om utbyggingsavtale for Nordbyveien 2 i Ski (Skeidartomta).

Det ble i april 2022 varslet oppstart av planarbeid for samme areal, og det er nødvendig å forhandle frem en utbyggingsavtale i forbindelse med dette arbeidet.

Innspill til forhandlingene kan merkes «Nordbyveien 2» og sendes til Asplan Viak AS v/Ingeborg Austreng, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post til
ingeborg.austreng@asplanviak.no.

Frist for å komme med innspill til forhandlingene er 9. juni 2023.

Du finner mer informasjon om det pågående planarbeidet her.   

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Ingeborg Austreng i Asplan Viak på e-post ingeborg.austreng@asplanviak.no eller saksbehandler i Nordre Follo kommune, Inger Kronen Tveranger, på e-post ingerkronen.tveranger@nordrefollo.kommune.no dersom du har spørsmål til forhandlingene.

Sist endret: 24.05.2023