Anbefaler utsettelse for rehabilitering og utvidelse av Fløysbonn skole

Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn skole på Sofiemyr foreslås utsatt med 2 år, til skolestart 2029/2030 på grunn av kommunens økonomiske situasjon.

Det kommer fram i Rammesak 2024-2027 som skal politisk behandles i juni. Se politisk sak her: Rammesak 2024-2027 52/23

I kommunens Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) er det pekt på behov for å utvide og rehabilitere Fløysbonn skole med ferdigstillelse til skoleåret 2027-28.

Påvirker andre skoleendringer

Utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn ungdomsskole er en del av en rekke endringer som omhandler nye Sofiemyr skole, utvidelse av Flåtestad ungdomsskole, skolekretsgrensejustering for Østli-elevene og senere avvikling av Hellerasten ungdomsskole.

Det ble i Økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2023-2026 satt av midler til oppstart av prosjektet. Planlegging i samarbeid med både Fløysbonn og Hellerasten skole er i gang.


Stram økonomi gjør at vi må skyve på investeringene

Nye beregninger viser at rehabilitering og utvidelse vil koste rundt 400 mill. kroner. På grunn av kommunens anstrengte økonomiske situasjon anbefaler kommunedirektøren at utvidelse og rehabilitering av Fløysbonn ungdomsskole utsettes i to år, til skoleåret 2029/2030. 

- Vi ser  behov for å skyve på investeringer så vi unngår at dette i for stor grad går utover øvrige tjenester i kommunen. Vi må tenke helhetlig og være med på å snu på de kommunale kronene, sier kommunalsjef for oppvekst, Arnfinn Almås.


Skal bygge videre på arbeidet som er gjort

- Vi forstår godt at elever, foreldre og ansatte synes at dette er leit. Det er klart man gleder seg til en ny skole. Planen var at en rehabilitert og utvidet skole skulle stå klar til skolestart 2027-28. Det har vært jobbet godt med å planlegge en ny skole og dette arbeidet vil det bygges videre på, sier kommunalsjef for oppvekst, Arnfinn Almås.


Skal legge godt til rette for skolene   

Det er samlet sett tilstrekkelig kapasitet på skolene i denne perioden. Eksiterende bygningsmasser må da brukes lenger enn planlagt, og vi må legge til rette for at skolebyggene er i forsvarlig stand for å opprettholde trygg og god skoledrift selv om det ligger an til en utsettelse.


- Vi får nå en utsettelse som gjør at vi må bruke eksisterende bygninger lenger enn planlagt. Sammen med Eiendom, by og samfunn skal vi legge til rette for at skolebyggene er i forsvarlig stand for å opprettholde trygg og god skoledrift selv om det ligger an til en utsettelse, sier Almås.Sist endret: 31.05.2023