Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader.
sertifisering som trygt lokalsamfunn

På kommunestyremøtet onsdag 3. mai ble det markert at kommunen er sertifisert som trygt lokalsamfunn. 

Rådgiver i samfunnsmedisin, Heidi Berentsen, fortalte politikerne hva sertifiseringen innebærer og hvordan kommunen jobber med folkehelse og trygt lokalsamfunn.

Trygge lokalsamfunn er en metode for å forebygge skader og ulykker blant innbyggerne våre. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering.

Alle kommuner skal forebygge skader og ulykker, og de skal ha oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Denne kunnskapen skal brukes i planarbeidet.

Barna skal ha trygge skoleveier, seniorer skal kunne bo trygt hjemme lenge og syklistene skal komme trygt fram. Det handler om å tenke sikkerhet for ulike målgrupper, på ulike arenaer – i hele livsløpet.

Arbeidet med trygge lokalsamfunn gjøres gjennom den vanlige driften av tjenestene våre og er en del av det systematiske arbeidet med folkehelse i kommunen.

Eva Jakobson Vågsland, daglig leder i Skadeforebyggende forum var på plass for å gratulere Nordre Follo kommune.

Les mer om trygge lokalsamfunn

Sist endret: 04.05.2023