Høring av skrivemåte for Bunnefjorden

I forbindelse med vern av to skogområder i Frogn kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnene som begynner med Bonn-/Bånn-/Bunn-/Bund-.
kart over Bunnefjorden

Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk. Et av navnene som blir berørt i saken er Bunnefjorden/Bonnefjorden (fjord).

Deler av Bunnefjorden ligger i Nordre Follo kommune, og kommunen må derfor gjennomføre en lokal høring av skrivemåten.

For Bunnefjorden/ Bonnefjorden ble det gjort vedtak om skrivemåten Bunnefjorden den 07.08.1992. Saken tas likevel opp på nytt fordi det nå er nødvendig å vurdere alle navnene i saken under ett.

Hvordan skal vi skrive Bunnefjorden?

Ifølge loven skal skrivemåten for stedsnavn fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.  

I tillegg skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. Du kan lese mer om regler om skrivemåten av stedsnavn i lov om stadnamn § 4.

Fristen for å uttale seg om skrivemåten er 1. august 2023

Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.  

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 1. august 2023.

Du kan sende inn høringsuttalelsen på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

Nordre Follo kommune legger nå navnesaken ut på høring, og så vil den bli lagt frem for politisk behandling i Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB). Kommunen vil deretter sende mottatte høringsuttalelser og politisk vedtak til Språkrådet. Språkrådet vil gi endelig tilråding til Kartverket, og så er det Kartverket som skal vedta skrivemåten.  

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 01.06.2023