Elevenes digitale kompetanse

Ansatte i Nordre Follo kommune har laget en plan for elevenes digitale kompetanse. Denne uken presenterte de planen på Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring på NTNU i Trondheim.

Avsluttende kommentar fra publikum: Dette er det foredraget jeg har gledet meg mest til - og det leverte!  

Hva legger vi i begrepet digitalt medborgerskap?

Nordre Follo kommune har sett nærmere på dette sammen med OsloMet og har laget en plan for hvordan lærerne kan jobbe systematisk for å nå målene i Læreplan for Kunnskapsløftet 20. Planen skal tas i bruk fra høsten 2023. Gjennom et DEKOMP-partnerskap med OsloMet har lærere og ansatte i PPT identifisert hvilke kompetanser elevene må utvikle for å bli gode digitale medborgere.  

Forankret i kompetansemålene

Den digitale kompetansen er forankret i kompetansemålene i de ulike fagene. Planen omtaler de ulike kompetansene, knytter dem til fag og foreslår en progresjon. Her er det også eksempler på hvordan skolene kan jobbe med fagene på ulike trinn i grunnskolen.  

Plan for elevene digitale kompetanse (PDF)

Ansatte som presenterte planen: 

  • Terje Stokke Nørving, Fagstab oppvekst
  • Birgitte Sørgaard, Bøleråsen skole
  • Karianne Aarøy Særvoll, Langhus skole
  • Maria Sofie Olsson, Flåtestad ungdomsskole  

Kompetanseutviklingstiltak 

Vassbonn skole og OsloMet presenterte erfaringer fra et toårig samarbeid. De har sett på  organisering av - og erfaringer med et kompetanseutviklingstiltak for lærere, tiltak som legger vekt på å planlegge, prøve ut og reflektere over digital praksis. De delte refleksjoner fra arbeidet med temaer som elevaktivitet og produksjon av multimodale tekster, digital støtte til vurdering, formidling av skolens digitale praksis på foreldremøte og lærer- og elevrollen ved bruk av digitale læringsressurser.  

Ansatte som delte sine erfaringer:

  • Ellen Aas, Vassbonn skole
  • Arne Christian Skjæveland, Vassbonn skole
  • Tonje Hilde Giæver, Oslo Met

Sist endret: 29.06.2023