Revidert strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Nordre Follo kommune har vedtatt ny strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging som er gjeldende fra 1. januar 2024.

Strategien gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging i henhold til plan- og bygningsloven, og den revideres annethvert år. Den nye strategien er tilnærmet lik den forrige, men med noen endringer av de prioriterte områdene.

Den reviderte strategien ble vedtatt av formannskapet 8. juni 2023.

Strategien for 2022-2023 vil fortsatt gjelde ut året.

Sist endret: 27.06.2023