Reguleringsplan for fortau langs fv. 1372 Oppegårdveien nord er vedtatt

Nordre Follo kommune vedtok 14. juni 2023 reguleringsplan for fortau langs fylkesvei 1372 Oppegårdveien nord.

Her finner du reguleringsplanen

Du kan se dokumentene til den vedtatte reguleringsplanen på arealplaner.no.

Har du spørsmål?

Kontakt saksbehandler i Nordre Follo kommune Malene Øien Eiksund på 45 65 46 51 eller maleneoien.eiksund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 29.08.2023