Planforslag for Skotbu høydebasseng til offentlig ettersyn

Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge reguleringsplanforslaget for Skotbu høydebasseng til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.
illustrasjonsbilde til saker til offentlig ettersyn

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt høydebasseng på Skotbu med tekniske installasjoner, sikre og ivareta rigg- og anleggsområder og adkomst til disse. Planen skal samtidig ivareta viktige natur, kultur- og friluftsverdier i området. Spesielt viktig har det vært å ta hensyn til barn og unge i anleggsperioden, og man har derfor valgt å unngå å legge anleggsveien forbi skolen og barnehagen. Et nytt høydebasseng på Skotbu er et nødvendig ledd i utbedringen av kommunens vannforsyningskapasitet og brannvannsberedskap.

Du kan si din mening

Offentlig ettersyn betyr at du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring og offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Overskriften i innspillet ditt skal være «Uttalelse til offentlig ettersyn – saksnummer 22/0247.

Fristen for innspill er 13.09.23.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunens nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Malene Øien Eiksund på maleneoien.eiksund@nordrefollo.kommune.no.

 

Sist endret: 28.06.2023