Planforslag for Waldemarhøyveien 1 til offentlig ettersyn

Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge reguleringsplanforslaget for Waldemarhøyveien 1 ut til offentlig ettersyn slik at interesserte kan komme med innspill.
illustrasjonsbilde til saker til offentlig ettersyn

Obos nye hjem AS foreslår regulering for et nytt borettslag med 69 leiligheter. Planen inkluderer den eksisterende Torvang/Næss-gården og legger til rette for tre boligblokker på 5 etasjer og én på 6 etasjer.

Waldemarhøyveien oppgraderes, og langs Kirkeveien legges det til rette for næring på bakkeplan.

Planen inkluderer også en offentlig park som settes av til skatepark med funksjoner tilpasset flere aldersgrupper. Skateparken skal erstatte dagens anlegg ved rådhuset som fjernes når det skal bygges ny videregående skole. Parken vil være et viktig tilbud til barn og unge i Ski sentrum.  

Du kan si din mening

Offentlig ettersyn betyr at du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring og offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».  

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Overskriften i innspillet ditt skal være «Uttalelse til offentlig ettersyn - saksnummer PLAN-20/02134

Fristen for innspill er 06.09.2023.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Jon Fjellstad ved byutvikling og arealplanlegging på epost: jon.fjellstad@nordrefollo.kommune.no
Tlf: 66 81 99 45

Sist endret: 28.06.2023