Hvordan skal vi skrive de offisielle navnene på torgene i Ski sentrum?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene som har kommet inn.
kart med markering av øvre og nedre torg i Ski sentrum

Innbyggere og andre interesserte ble oppfordret til å sende inn forslag til offisielle navn på øvre og nedre torg i hjertet av Ski sentrum. Nå er de aktuelle navneforslagene på høring om skrivemåten. Torgene kalles for øvre og nedre torg, men det er ikke vedtatt offisielle navn for torgene. Når det blir vedtatt navn kan de også bli brukt til adressering for bygningene som vender ut mot torgene og som har sin atkomst herfra.

Kommunen har mottatt flere forslag, og navneforslagene er oversendt til Språkrådet for tilråding om skrivemåten og valg av navn. Nå skal de aktuelle navneforslagene legges ut på høring om skrivemåten.

Hvordan skal vi skrive de offisielle navnene?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene. Dette er kun en høring om skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.

NAVNEFORSLAG:

Rådhusplassen

Borghild Holmsens plass

Nedre torg

Øvre torg

Hartvig Svendsens plass

Thorleif Løkens plass  

Fristen er 15. august 2023

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 15. august 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

Etter høringsperioden skal utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) vedta de offisielle navnene.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 15.06.2023