Ønsker forslag til kandidater til politiske råd

Kommunestyret i Nordre Follo skal velge representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.
Nordre Follo rådhus

Fristen for å foreslå kandidater er 30. juni.

Valg av nye for perioden 2023–2027 vil skje etter kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 og kommunestyrets konstituering, men før årsskiftet.

Hvem er eldrerådet?

Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre.

 • Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.
 • Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år, og begge kjønn skal være representert.
 • Medlemmene er folkevalgte (kommuneloven § 5-1. b). De har både rett og plikt til å møte.

Hvordan foreslå kandidater?

Pensjonistforeningene og andre organisasjoner og foreninger som driver aktivt arbeid blant eldre, kan foreslå en kandidat til eldrerådet med en eller 2 personlige varamedlemmer.

 • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og motivert for oppgaven.
 • Skriftlig samtykke fra kandidatene skal følge forslagene, sammen med navn og kontaktinformasjon.
 • Forslagene bør også inneholde begrunnelse, f.eks. med kandidatens interessefelt og kompetanse.

Bruk gjerne dette skjemaet – der ser du også hvilken informasjon vi trenger:

Forslag til kandidater

Det er ikke nødvendig å sende inn signert samtykke. Kandidaten kan selv sende inn e-post med en kort tekst om samtykke.

Send forslag med all informasjonen på e-post til: politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no

Hvem er rådet for personer med funksjonsnedsettelser?

Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik funksjonsnedsettelse og bakgrunn. Pårørende kan også være medlemmer av rådet.
 • Begge kjønn skal være representert.
 • Rådet bør også ha representant(er) under 25 år. Det er ikke krav om at den som blir valgt må ha stemmerett for å sitte i rådet.
 • Representanter i rådet er folkevalgte (kommuneloven § 5-1. b). De har både rett og plikt til å møte.

Hvordan foreslå kandidater?

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelser, kan foreslå en kandidat som representerer deres interesser. Vi ønsker forslag på et medlem og et varamedlem.

 • Kandidatene bør være orientert om hva vervet innebærer og motivert for oppgaven.
 • Skriftlig samtykke fra kandidatene skal følge forslagene, sammen med navn og kontaktinformasjon.

Bruk gjerne dette skjemaet – der ser du også hvilken informasjon vi trenger:

Forslag til kandidater

Det er ikke nødvendig å sende inn signert samtykke. Kandidaten kan selv sende inn e-post med en kort tekst om samtykke.

Send forslag med all informasjonen på e-post til: politisksekretariat@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 20.06.2023