Nye kurs hos Frisklivssentralen etter sommerferien

Handler om temaer som å endre levevaner, øke hverdagsgleden, mestre belastninger, søvnproblemer, kostvaner og tobakk.
gruppe trenger utendørs

Frisklivsresept

Et gruppetilbud for voksne (over 18 år) som ønsker å endre levevaner. Oppfølgingen varer i 12 uker og består av individuell oppstartsamtale, mål og avslutningssamtale, to fellestreninger i uken, fem temasamlinger, testing og retesting.

Ta kontakt med frisklivssentralen direkte, eller bli henvist av fastlegen. Tilbudet er gratis.

Kurs 1: starter i uke 34 (tirsdager klokken 13-15 og fredager klokken 9-10)
Kurs 2: starter i uke 39 (mandager og torsdager, tider kommer)

Hverdagsglede

Et kurs som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Kurset går over seks samlinger á 2 timer. Pris: 280 kroner.

Kurs 1: starter i uke 35 (torsdag 31. august klokken 12.30-15.00, på Tårnåsen)

Kurs i mestring av belastning (KiB)

For deg som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori, som vektlegger sammenhengen mellom enge tanker, problemforståelse og problemløsning.

Kurset starter i uke 36, onsdag 6. august, og består av ti samlinger: onsdager klokken 9–11.30. Pris: 800 kroner.

Tobakksfri

Et kurs for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus.

Kurset starter i uke 36, torsdag 7. august og består av seks samlinger: torsdager klokken 14-15.30. Pris: 280 kroner.

Stå opp

Søvnbehandling i gruppe for voksne med insomni. Insomni kjennetegnes av dårlig eller lite søvn på grunn av innsovningsvansker, urolig nattesøvn eller tidlig morgenoppvåkning.

Kurset starter i uke 36, mandag 4. august og består av syv samlinger: mandager klokken 14.00-15.30. Pris: 280 kroner.

Bra mat for bedre helse

Et kurs for deg som ønsker inspirasjon og kunnskap for å endre fine kostvaner. Kurset består av teori og praksis. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet og bygger på nasjonale kostråd.

Kurset starter i uke 36, tirsdag 5. august og består av fem samlinger: tirsdager klokken 9.30- 12.30. Pris: 280 kroner.

Påmelding

Påmelding sendes til frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Alle kursene holdes på Frisklivssentralen på Tårnåsen, hvis det ikke står noe annet sted. 

Sist endret: 17.10.2023