Det ekstraordinære bålforbudet forlenges ikke

Forbudet utløper ved midnatt 29. juni, og ordinære regler vil gjelde.
Skogbrann

Det vil si at det fortsatt vil være forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark.

Dette følger av et nasjonalt forbud, og gjelder fra 15. april til 15. september hvert år. 

Og uansett hvor du er, gjelder aktsomhetsplikten: Alle som gjør opp ild må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele året og over alt. Er du usikker på om du bør tenne opp, la heller være. 

Ekstraordinært forbud

På grunn av stor skogbrannfare, var det fra og med torsdag 8. juni klokken 15.00 forbudt å gjøre opp ild i hele Nordre Follo kommune.

Forbudet gjaldt både inn- og utmark. Forbudet skulle vare til og med 29. juni, eller til skogbrannfaren var vesentlig redusert.

Det opplyste Follo Brannvesen i en pressemelding.

Du kunne grille i egen hage, balkong eller gårdsplass, eller på større steinlagte eller asfalterte plasser.

Lignende forbud ble også innført i kommunene i Follo, Romerike og tidligere Østfold. 

Strengere enn det generelle bålforbudet

Fra 15. april til 15. september har du ikke lov til å gjøre opp ild i skog og annen utmark, men du kan for eksempel tenne opp et kaffebål i denne perioden hvis det helt åpenbart ikke kan oppstå en brann. 

Fra 8. juni kunne du ikke selv vurdere denne risikoen, og forbudet gjaldt i tillegg i innmark.

Det betyr at du ikke hadde lov til å

  • brenne bål
  • bruke grill eller engangsgrill
  • bruke stormkjøkken eller andre kokeapparater
  • bruke bålpanner
  • brenne med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener og lignende)

Innmark betyr på hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og tilsvarende.

Hvis du driver med skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, skytebaner og liknende, måtte du gjøre en selvstendig risikovurdering, og etablere tiltak for å redusere brannrisikoen til et akseptabelt nivå.

Sist endret: 03.07.2023